ยื่นภาษีบ้านใหม่ อัปเดตยื่นภาษีบ้านใหม่ 2563 ทุกปัญหาเรื่องภาษี

ยื่นภาษีบ้านใหม่ pool vllias ไปสู่ปีใหม่ทีไรหลายๆคน ชอบ กำหนดเป้าหมาย New Year’s Resolution ลงมือกระทำสิ่งดีๆปรับปรุงตนเอง หากปีที่ผ่านมายังทำไม่เสร็จ ก็มาฝ่ากันต่อในปีนี้ phuket villas สระว่ายน้ำเก๋ๆ

เวลาที่บางบุคคลบางทีอาจกำลังลุ้นโบนัสกันตัวโก่ง แต่ว่าไม่ว่าคุณจะมีกิจกรรมเยอะมากขนาดไหน สิ่งจำเป็นที่ไม่สมควรลืมเลยเป็นการยื่นภาษี ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้คนค่าตอบแทนรายเดือนอย่างพวกเราที่จะต้องคิดแผนอย่างระมัดระวัง pool villa

ไปสู่ปีใหม่ทีไรหลายๆคนชอบกำหนดเป้าหมาย ผ่อนผันภาษีที่ไม่เหมือนกับปีอื่นๆมีอะไรบ้าง มาอัปเดตข้อจำกัดยื่นภาษีปี 2563 พร้อมเลย Villas Phuket

ยื่นภาษีบ้านใหม่

คนไหนจะต้องยื่นภาษีบ้าง?

บุคคลที่มีรายได้ทุกคน จำต้องยื่นภาษีรายได้ บุคคลปกติ ซึ่งถึงแม้ จะมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีอากร ก็จำต้องยื่น แบบภาษีรายปี ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 เดือนมกราคม – 31 มี.ค. เพื่อแสดงรายได้สะสมในตอนปีที่ล่วงเลยไป phuket property

ถ้าเกิดใคร่รู้ว่าพวกเราจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีอากรเยอะแค่ไหน ให้คำนวณรายได้สุทธิของตนก่อนจากสูตร“รายได้ – ค่าใช้สอย – ค่าผ่อนผันภาษี = รายได้สุทธิ property phuket

”ซึ่งค่าใช้สอย จะเหมาจ่าย 50% ของรายได้ แต่ว่าไม่เกิน 100,000 บาท เมื่อได้จำนวนเงินได้สุทธิแล้วจึงมาเทียบเคียงมองอัตราภาษีที่จะต้องเสีย village phuket

มีวิธีการคำนวณเป็น “ภาษีที่จำต้องจ่าย = รายได้สุทธิ x อัตราภาษี” สามารถมองอัตราภาษีได้จากตารางข้างล่างเลยจ้า phuket village

อัตราภาษีรายได้บุคคลปกติ

รายได้สุทธิต่อปี อัตราภาษีรายได้ villa phuket

0-150,000 บาท ได้รับการละเว้นภาษี พลูวิลล่าภูเก็ต

150,001-300,000 บาท 5% phuket villa

300,001 – 500,000 บาท 10%

500,001-750,000 บาท 15%

750,001-1,000,000 บาท 20%

1,000,001 – 2,000,000 บาท 25%

2,000,001 – 5,000,000 บาท 30%

5,000,001 บาทขึ้นไป 35%

ก่อนที่จะไปเริ่มคำนวณภาษีตามอัตราที่ระบุ พวกเราก็จะต้องมาใคร่ครวญก่อนว่า ตัวเราเองใช้สิทธิผ่อนปรนภาษีอะไรได้บ้าง?

เนื่องจากหากไม่ผ่อนผันอะไรเลยผู้ที่มี รายได้ มากมายก็คงจะ ถึงขนาด จะต้องขอผ่อนจ่ายค่าภาษีอากรกันอย่างยิ่งจริงๆ

ค่าผ่อนผันภาษี 3 กรุ๊ปที่คนจ่ายภาษีจำเป็นต้องทราบ

กรุ๊ปที่ 1 ค่าผ่อนผันส่วนตัวแล้วก็ครอบครัว

ค่าผ่อนปรนส่วนตัวและก็ครอบครัว ปริมาณ

1 ค่าผ่อนผันส่วนตัวสำหรับเศรษฐีได้ทุกคน 60,000 บาท

2 ค่าผ่อนปรนคู่ควง

*สำหรับคู่ครองที่ลงบัญชีไม่ผิดกฎหมายและไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้แต่ว่ายื่นแบบแสดงรายการคำนวณภาษีพร้อม 60,000 บาท

3 ค่าผ่อนปรนลูก ต่อ 1 คน

*แม้เป็นลูกโดยข้อบังคับสามารถเอามาหักได้ไม่จำกัดปริมาณคน

*ในกรณีที่เป็นลูกบุญธรรม หรือมีทั้งยังลูกบุญธรรมแล้วก็ลูกโดยข้อบังคับ สามารถหักได้ไม่เกิน 3 คน ซึ่งตั้งแต่ปี 2561 จนกระทั่งตอนนี้ตามหลักการเมืองฯ ผลักดันให้เพิ่มประชาชน สามีภรรยาที่มีลูกผู้ที่ 2 ขึ้นไป รับสิทธิ์เพิ่มเติมอีก 30,000 บาท ต่อคน รวมเป็น 60,000 บาท 30,000 บาท

4 ค่าผ่อนผันฝากครรภ์แล้วก็คลอดลูก

*ถ้าเกิดมีท้องปีนี้ แต่ว่าระบุคลอดปีถัดไป ให้ผ่อนปรนตามปีที่ใช้สิทธิ แต่ว่ารวมกันจำเป็นต้องไม่เกิน 60,000 บาท ไม่เกินปีละ 60,000 บาท

5 ค่าผ่อนปรนเลี้ยงบิดามารดา รวมทั้งคู่ชีวิตอายุ 60 ปีขึ้นไป

*สูงสุดไม่เกิน 4 คน โดยสิทธิใน การอุปถัมภ์ค้ำชูจะใช้ได้ครั้งเดียว ดังนั้นบิดามารดาจำต้องกำหนดลงนามในใบรับรองว่า ลูกคนใดกันเป็นคนเลี้ยงดู คนละ 30,000 บาท

6 ค่าผ่อนปรนอุปการะผู้ทุพพลภาพ หรือ คนพิกลพิการทุพพลภาพ

*ในเรื่องที่คนไม่สมประกอบหรือคนพิการมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี รวมทั้งควรจะมีใบรับรองแพทย์การันตีว่าร่างกายขาดตกบกพร่อง คนละ 60,000 บาท

กรุ๊ปที่ 2 ค่าผ่อนปรนกรุ๊ปรับรอง เงินออมและก็การลงทุน

ค่าผ่อนผันกรุ๊ปรับรอง เงินออมรวมทั้งการลงทุน ปริมาณ

1 ประกันสังคม ไม่เกิน 9,000 บาท

2 เบี้ยประกันชีวิต ไม่เกิน 100,000 บาท

3 เบี้ยประกันสุขภาพ ไม่เกิน 15,000 บาท

*และก็เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วจำเป็นต้องไม่เกิน 100,000 บาท

4 เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

*ควรจะเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงแค่นั้น สิทธิรับรองที่เอามาผ่อนปรนควรเป็นความปกป้องด้านใดด้านหนึ่งใน 4 กรุ๊ปหมายถึงค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ โรครุนแรง รวมทั้งรับรองป้องกันการพยาบาลสำหรับในการป่วยหนักระยะยาว ไม่เกิน 15,000 บาท

5 เบี้ยประกันชีวิตสมรสแต่งงาน

*ในกรณีที่คู่ชีวิตขาดเงินได้ ไม่เกิน 10,000 บาท

กรุ๊ปที่ 3 ค่าผ่อนปรนอสังหาริมทรัพย์

ค่าผ่อนผันอสังหาริมทรัพย์ ปริมาณ

1 ดอกกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่อยู่ที่อาศัย

*เป็นดอกจากเงินกู้ยืมซื้อบ้าน คอนโด หรือ ที่อยู่ อาศัย ถ้ามีการกู้ อาศัยมากยิ่งกว่า 1 ที่ สามารถใช้ผ่อนผันรวมกันได้ แม้กระนั้นจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท และก็ในเรื่องที่กู้ด้วยกันผู้คนจำนวนมาก สามารถแบ่งดอกคนละเท่าๆกัน โดยรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ไม่เกิน 100,000 บาท

2 ซื้อบ้านข้างหลังแรก ปี พุทธศักราช 2558

*หากบ้านหรือคอนโดนั้นราคาไม่เกิน 3,000,000 บาท 20% ของค่าบ้าน ผ่อนผันภาษีได้ 5 ปี (ปีละ 4%)

3 ซื้อบ้านข้างหลังแรก ปี พุทธศักราช 2562

*หากบ้านหรือคอนโดนั้นราคาไม่เกิน 5,000,000 บาทไม่เกิน 200,000 บาท

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villa. phuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas.phuket villa